21. jan, 2020

Veileder eller spåer?

Er det en forskjell, og hva er det i så fall?

Jeg ser det er flere og flere som går fra å kalle seg spåer/spådame, til å kalle seg veileder/spirituell veileder, coach/spirituell coach, rådgiver/spirituell rådgiver. Beskrivelsen spåer/spådame ser man faktisk sjeldnere og sjeldnere, har jeg lagt merke til, og jeg lurer selvsagt på hvorfor så mange velger å bytte bort spådomsbeskrivelsen. Det er jo tross alt det vi holder på med, er det ikke? Men samtidig er det så mye som har ødelagt for det å klare å ha en stolthetsfølelse over det vi gjør, at mange av oss har valgt å titulere oss med noe annet enn spådame.

Spådommer som selskapslek
Spådomslek har vært en vanlig selskapslek gjennom lang tid. I forrige århundre var det mest vanlig at denne type selskapslek tok for seg ugifte, unge damer, som gjennom spådom fikk vite hvem som kom til å bli deres ektemake. Dette har heldigvis endret seg, men fortsatt er det mange som har denne oppfatningen om begrepet spådom. Våre tjenester blir også solgt som underholdning, og det er uavhengig av om vi kaller oss spådamer eller veiledere.

Dette blir faktisk også bekreftet når jeg Googler litt, og finner en artikkel på Wikipedia som forsøker å definere begrepet spådom. Artikkelen er antakelig skrevet av en utpreget skeptiker, som også mangler den nødvendige innsikten - slik mye av Wikipedia sitt innhold er. Her står det nemlig at:

"Spådomskunst (å spå, fra norrønt spá, beslektet med latinske specere, "å se", er kunsten å forutse framtidige hendelser ved hjelp av overnaturlige krefter som synskhet, tegn i omgivelsene eller beskjeder fra åndemakter. Spådomsutøvelse er kjent i de fleste samfunn på kloden og har i mange kulturer vært del av religiøs praksis."

Dette avsnittet er jo egentlig helt greit, og gir en OK definisjon på hva en spådom er. Men så kommer neste avsnitt:

"Moderne naturvitenskap betrakter gamle forestillinger om forutsigelser, varsler og syner i religion og folketro som ren overtro. Den anser også at spådomspraksis i nyreligiøsitet og alternativbevegelsen er psevdonitenskapelig selvbedrag. Det kan gjelde framtids- og personlighetsanalyser som bygger på for eksempel astrolgi (stjernetydning) og lesing av tarotkort. I moderne samfunn selges slike spådommer også som bevisst svindel. Horoskp i ukeblader og spådomstjenester på tivoli, teletorg og andre steder kan også sees på som uskyldig underholdning som ikke påstår å fortelle sannheten."

Puh! Her fikk vi virkelig så hatten passer, må jeg si! Det vi driver med er altså bevisst svindel, i beste fall uskyldig underholdning.

Denne teksten er antakelig skrevet av en person som ikke vet helt hva spådom egentlig er, og ingen skal påstå at Wikipedia stiller krav til kildehenvisninger 😀

Fra spådom til veiledning
Med denne salven i bakhodet så er det fullt forståelig at spådamer slutter å kalle seg spådamer, men i stedet bruker beskrivelsen veileder på det vi gjør. Det er også veldig enkelt å forklare. Når vi utfører en spådom, så ser vi direkte på en person som ber oss om å gjøre det. 

The free Dictionary har denne definisjonen: "å forutsi noe om fremtiden på grunnlag av overnaturlige ting el. beregninger".

smart-ordbok.com finner jeg en annen definisjon, men siden denne er automatisk oversatt fra det engelske orde divination, velger jeg å omformulere litt:

"Det å spå;

1. En forutseing av fremtidige hendelser; det å oppdage hemmeligheter eller fremtiden ved naturlig hjelp (guddommelig veiledning), eller ved "kunstig" spådom ved gjennomføring av visse ritualer, tolkning av varsler osv.

2. En indikasjon på hva som er fremtiden eller hemmeligheten; tegn i tiden, forutsigelser."

Det å spå, eller å gi en spådom, er altså at man forutsier framtiden - eller kan avdekke skjulte motiv, ved hjelp av enten guddommelig veiledning, eller ved hjelp av såkalt rituale - som f.eks. et kortlegg kan være. Klarsyn vil jeg kalle guddommelig, det kommer fra energier utenfor oss selv, fra det jeg kaller Universet (eller Gud) og som altså er den guddommelige kraften som styrer det hele. Legg merke til at denne måten å forutse på beskrives som "naturlig". Det "kunstige" er ritualer, såsom f.eks. å legge kort, eller å se etter andre tegn.

Ofte inneholder en spådom ikke bare en forutseelse, i tillegg får du nemlig ofte en rådgivning om hvordan du beste kommer deg til målet ditt, eller gjennom utfordringene du møter. En spådom er dermed begge deler: Både en spådom og en veiledningssamtale. Jeg kommer nok aldri til å slutte å bli ydmyk ovenfor den guddommelige veiledningen jeg får under en samtale, når jeg tolker kortene til den jeg snakker med, og vedkommende bekrefter at det jeg ser stemmer - eller når vedkommen kontakter meg igjen og gir tilbakemelding på at det jeg sa kom til å skje, faktisk skjedde. Da er det ikke en selskapslek, slik jeg ser det - da er det faktisk en rådgivning, eller veiledning, som har hjulpet et annet menneske i en situasjon der vedkommende trengte hjelp.

Joda, det finnes mennesker i denne bransjen som driver med bevisst svindel. Det kan du lese mer om i mitt blogginnlegg fra 18. september 2019 "Hvem ringer du til?". Men de aller fleste i denne bransjen er faktisk seriøse, gode mennesker, som har som mål å bidra til at andre mennesker skal få hjelp til å løse sine utfordringer, som jobber i lys og kjærlighet.

En "vanlig" veileder/rådgiver jobber ofte på samme måte når de går inn i et annet menneskes liv. De ser på hva mennesket har av egenskaper, kunnskap og bagasje, for å regne seg fram til hva som vil være mest riktig for dette mennesket å gjøre i framtiden. Veilederen bruker sin kunnskap og kompetanse - ofte spisset til det spesifikke faget de jobber innenfor, det gjør spådamen også. Veilederen bruker sine verktøy, og det gjør spådamen også. Så: Er det egentlig noen forskjell?

Da jeg registrerte meg i avgiftsregisteret måtte jeg lete lenge for å finne ut hvilken kategori jeg skulle registrere meg under. Spådom eller veiledning finnes nemlig ikke i Skatteetatens registre. Etter grundig veiledning (!) fra Skatteetatens side - innenfor et område der jeg overhodet ikke har noen kunnskap eller kompetanse - ble jeg registrert på "Personlig tjenesteyting som ikke er definert andre steder".

Uansett om du kaller deg spåer/spådame eller om du foretrekker å bruke begrepet veileder/rådgiver/coach; vær stolt av det du yter! 😘

Nyeste kommentarer

03.09 | 17:32

Tusen takk for fin tilbakemelding, kjære deg. Håper du tar både den og effekten av den med deg videre 💞💞

03.09 | 11:07

Tusen takk for den flotte fullmånemeditasjonen❤️🎶

Del denne siden