29. nov, 2019

Med eller uten hjelpemidler?

I dag tenker jeg på dette med å bruke hjelpemidler eller ikke når man gjør en reading, eller spår noen. Hvorfor skal man bruke hjelpemidler som f.eks. kort eller pendel hvis man virkelig er klarsynt?

Hjelpemidler gir inngangen
For det første; jeg styrer alltid unna spådamer eller spirituelle veiledere som sier at de ikke bruker noen hjelpemidler, kun sitt klarsyn. Hvorfor? Jo, fordi bruk av hjelpemidler nesten alltid gir et langt bredere, dypere og flerspektret side av den saken du ønsker man skal se på. Klarsyn er et viktig verktøy i denne jobben, men om noen påstår at man klarer å sense seg inn på en annen person via telefon på 2 minutter, så er det kun en brøkdel av hele situasjonen du får.

Det kan hende noen faktisk har et klarsyn som fungerer sånn, men de aller fleste trenger litt tid - eller et hjelpemiddel - for å få din energi så tydelig opp at man kan gå inn på din person og det som ligger rundt deg. Kort, eller andre hjelpemidler, er ofte inngangen til en klarsynt reading - fordi kortene gir sin historie, mens klarsynet gir følelser, inntrykk og bilder. Til sammen gir dette en langt mer detaljrik historie enn det som kort eller klarsyn kan gi alene.

Hjelpmidler underbygger historien
For meg gir hjelpemidler også en form for garanti på at man faktisk ser situasjonen, og ikke bare forteller en historie. Når en klarsynt starter med å legge kort, så vet du også at saken din blir belyst ut fra den spirituelle verdenen, og ikke "bare" fra et annet menneskes synsfelt.

Det er ikke til å komme fra at også vi som jobber i denne bransjen kan være forutinntatt. Vi har alle våre oppfatninger av hvordan samfunnet fungerer - eller burde fungere. Vi har våre tanker om hva som er fornuftig, hva som er lurt, hva som er bare tull, og så videre. Det snedige er at det har ikke hjelpemidlene! Det er kun det mennesket som tolker inntrykk som har dem. Det er mennesker som sitter med tanker om hva man mener "sømmer seg". Derfor gir det en ekstra trygghet når man vet at historien man får er fundamentert i kort eller andre hjelpemidler, og ikke ensidig kommer fra et annet menneskes sinn.

Klarsynet slår ikke alltid inn
Klarsyn arter seg forskjellig fra person til person, men de aller fleste må ha en inngang til den man spår, eller til den situasjonen man ser på. Det er denne inngangen som kommer via hjelpemidlet, det som starter klarsynet, for å si det på den måten. For meg er dette også en viktig brikke for å stenge av for all informasjon som jeg ellers trekker til meg i en slik jobb. Når man jobber med klarsyn, tar man hele tiden inn energien fra andre mennesker og situasjoner, og da sier det seg selv at man også har behov for å stenge av - å være alene i sitt eget hode, som jeg pleier å si.

Noen ganger er det også sånn at man ikke tar inn vedkommende i sitt klarsyn. Det kan være mange årsaker bak det, men når det skjer, må man først sjekke om hjelpemidlene tar inn det man skal se på. Noen ganger kan det være nok til å belyse en sak og gjennomføre en reading. Og holder ikke verken hjelpemidler eller klarsyn, så må man for all del heller avslutte readingen, enn å dikte opp en historie som liksom kommer fra sitt klarsyn, men som egentlig bare er fri fantasi. Den siste varianten er direkte stygg ovenfor den som tar kontakt, men dessverre er den - etter min erfaring - flittig i bruk blant de som sier de kun bruker klarsyn-

Hjelpemidler inngir seriøsitet
Derfor mener jeg at hjelpemidler nesten alltid gir en større seriøsitet i dette yrket enn å "kun bruke klarsyn". Dette er uavhengig av hvilket hjelpemiddel du bruker; forskjellige typer kort, pendel, automatskrift, bønner, runer, eller andre. Bruk av hjelpemidler betyr også at den klarsynte er klar over at man har sine svakheter, og har skaffet seg nødvendig verktøy for å kunne gi den best mulige readingen for klientene sine.

Men det er selvfølgelig en forutsetning at man faktisk kan bruke dem, at man forstår hva de viser, sånn at man kan tolke dem til den man spår eller har en reading på. Det er her yrkesstoltheten vår kommer inn. Vi har lært dette, som en støtte til klarsynet vårt. Vi har brukt tid og energi på å lære å bruke hjelpemidlene som en støtte til klarsynet. Jeg vil ikke bruke noen som ikke har lært å bruke hjelpemidler.

Nyeste kommentarer

03.09 | 17:32

Tusen takk for fin tilbakemelding, kjære deg. Håper du tar både den og effekten av den med deg videre 💞💞

03.09 | 11:07

Tusen takk for den flotte fullmånemeditasjonen❤️🎶

Del denne siden